Tips voor de winter

Posted by on jan 9, 2015 in tips |

ENKELE TIPS VOOR DE WINTER

  • Schoonmaken van de vijver,weghalen van het overtollige slib en bladeren gebeurt best in november,anders gaan deze bladeren rotten en die afvalstoffen kunnen nadelig zijn voor de vissen die dan de hele winter op de bodem verblijven. Eens in december is het echter betere de vissen stilaan met rust te laten.
  • Een controle op parasieten en ook een controle van waterkwaliteit is ook belangrijk voor de winter zodat de vissen in optimale omstandigheden de gure wintermaanden tegemoet gaan.
  • Vissen blijven voederen of niet?
Vaak wordt de grens van 10°C aangehaald om te stoppen met voederen.In principe kan men blijven voederen zolang de vissen erom vragen.Wel is het belangrijk de hoeveelheid voeder te verminderen en lichter verteerbare wintervoeding (wheat germ) te geven.Onder de 6 a 7°C zeker stoppen met voederen.Het metabolisme van de koi is bij deze temperatuur op zo een laag pitje gezet dat de vertering niet meer naar behoren gebeurt. Door iets langer door te voederen moeten de vissen minder lang teren op hun reserves.
  • Filter blijven draaien of niet?
Best is het om de filter te laten draaien zodat u uw maandenlange opbouw van de goede bacteriecolonies niet laat verloren gaan.Wel is het belangrijk te zorgen voor een goede isolatie van de filter en de leidingen. Waterval en skimmer worden beter wel stilgelegd.
  • Het maken van een gat in het ijs op de vijver gebeurt best niet door er in te hakken of heet water over te gieten,dit gaat de vissen te erg verstoren, beter is het een warme pan op het ijs te zetten en deze er een gat laten in smelten. Een andere manier is zorgen dat er enkele zuurstofballen in de vijver liggen, op die plaats gaat de vijver dan niet dichtvriezen en ze zorgen eveneens voor extra zuurstof.
  • Werkzaamheden aan en rond de vijver worden beter uitgesteld tot na de winter om de vissen tijdens hun winterrust niet al teveel te verstoren
  • Overkappen kan nuttig zijn om de te erge temperatuurschommelingen tegen te gaan.
  • Verwarming in de vijver kan nuttig zijn om schommelingen in watertemperatuur vnl in voor-en najaar op te vangen.Toch is het volgens mij belangrijk om de koi enkele maanden ”winter” te gunnen.