Op zoek naar een vissendierenarts? Bel +32 (0)476 88 97 03

Zen_KoiVijver_Vissendierenarts

Ook  vissen worden nu eenmaal ziek en meer en meer eigenaars willen niet meer zomaar een algemeen geneesmiddel in de vijver gieten,maar verkiezen te weten wat er scheelt en waartegen er behandeld dient te worden.

Het is nog steeds het beste om eerst een diagnose te hebben en pas dan gericht te gaan behandelen.

De aangewezen persoon daarvoor is de vissendierenarts! Het welzijn van vissen is onlosmakelijk verbonden met de waterkwaliteit. Daarom is (in tegenstelling met andere huisdieren)een huisbezoek bijna steeds noodzakelijk.

Op deze manier wordt de stress (waar vissen enorm gevoelig voor zijn) tot een minimum beperkt en kunnen ter plekke zowel de waterkwaliteit als verscheidene vissen onderzocht worden.